Hotline Nhà hàng: 0906648234
Karaoke: 0942.311.477
Giờ mở cửa 9h00 -1h00